Vi sänker dina energikostnader i din fastighet

vattenbesparingDet finns stora vinster att göra för både både fastighetsekonomin och miljön genom att minska resursanvändningen.

Hållbar Energi strävar efter att minska den totala resursåtgången för el, vatten och värme för såväl kommunala som privata hyresvärdar samt bostadsrättsföreningar.

Elkostnader

Modern teknik ger stora möjligheter att minska elkostnaderna i gemensamma utrymmen.

Belysning är ett område där förbrukningen kan minskas med 50-75% med snabb återbetalning.

Värmekostnader

Oavsett vilken värmekälla som används brukar energikostnaderna som avser värme och varmvatten vara dominerande. Därmed blir också besparingspotentialen stor. Bättre kontroll över vattenflöden och värmedistribution bidrar till lägre värmekostnader.

Vattenkostnader

Kallt friskt vatten är en resurs som vi i vårt landFriskt vatten är bortskämda med.
I många länder är det en av de mest värderade naturtillgångarna.  Att minska vattenförbrukningen är en miljöinsats som bidrar positivt till fastighetsekonomin.

Kommersiella fastigheter

Behovet av besparing finns i lika hög grad på våra arbetsplatser, kontor, vårdinrättningar etc. även om kostnadsfördelningen mellan el, vatten och värme kan se annorlunda ut. Belysningen på en arbetsplats utgör en väsentlig del av arbetsmiljön.

Energideklaration

Har en energideklaration utförts på er fastighet finns ett underlag för vidare åtgärder. Utnyttja det arbete som är nedlagt för att ta fram fakta till att ta nästa steg och prioritera åtgärderna.

Är energideklarationen ännu inte utförd kan vi bistå med den kompetensen.